Linnuvaatlejatele

Linnuvaatlejad käivad Osmussaarel tavaliselt kevadeti ja sügiseti, tullakse kaheks päevaks, et jälgida linde nii hommikul, päeval kui ka õhtul. Saar asub lindude ida-atlandi rändeteel, kust kaudu siirdub Arktikasse pesitsusaladele ja sealt tagasi Aafrika poole miljoneid rändlinde.

Arvukamad rändlinnud on järve- ja punakurk-kaurid, valgepõsk- ja mustlagled, aulid ning must- ja tõmmuvaerad. Soodsamatel rändepäevadel 10-30 maini võib rändurite koguarv küündida miljonini. Sügisrände kõrgperiood on septembris- oktoobris. 2002. aasta andmetel oli lindude nimekirjas 178 liiki, neist pesitsejaid 96. Osmussaar on linnuvaatlejate meelispaik.


Kohtumiseni saarel! Aadya OÜ info@osmussaarereisid.ee