Linnuvaatlejatele

Linnuvaatlejatele

Linnuvaatlejad käivad Osmussaarel tavaliselt kevadeti ja sügiseti, tullakse kaheks päevaks, et jälgida linde nii hommikul, päeval kui ka õhtul. Saar asub lindude ida-atlandi rändeteel, kust kaudu siirdub Arktikasse pesitsusaladele ja sealt tagasi Aafrika poole miljoneid rändlinde.

Category : Miks just Osmussaar

Puhkajatele

Puhkajatele

Puhkajaid võlub Osmussaare ainulaadne loodus, pankrannikul kõrguv tuletorn, soolane ja karge merevesi, kalarikkad järved, saarel alati puhuvad tuuled ja kõrvetav päike. Ainulaadne võimalus nautida rahu, vaikust ja tuule kohinat ning samas avastada enda jaoks täiesti uus maailm.

Category : Miks just Osmussaar

Ajaloo huvilistele

Ajaloo huvilistele

Ajaloo huvilistele jätkub Osmussaarel küllaga tegevust – viikingit ajastust Punaarmeeni välja. Esimesed kindlad teated saare asustamisest pärinevad 14. sajandist. Hiljem, pärast sõdu ja katkuaegu on Osmussaart korduvalt taasasustanud rootslased nii Rootsist, Soomest kui ka Eesti rannikualadelt ja saartelt.

Category : Miks just Osmussaar

Sukeldujatele

Sukeldujatele

Sukeldujatele on kõige huvitavam Osmussaarest kirdes asuv Neugrundi meteoriidikraater, mis on Eesti vetes ainulaadne, mille väärilist annab otsida. Rippuvad kaljuseinad sööstavad otse päikesevalgusest mustavasse sügavikku, lõhed millel pole lõppu ega algust. Ka Osmussaare rannavetes on palju laevavrakke nii maailmasõja aegadest kui ka puidust purjekaid.

Category : Miks just Osmussaar

Loodushuvilistele

Loodushuvilistele

Loodushuvilised käivad Osmussaare ainulaadset taimestikku ja geoloogilist ehitust uurimas. Soontaimedest on Osmussaarel kirjeldatud 607 taksonit. Huvitavamaks peetakse taani merisalatit. Saarelt on kogutud ja kirjeldatud 127 seeneliiki, neist 23 on esmaleiud Eestis. Samblaflooras on kirjas 129 liiki, neist 5 on Eesti punases raamatus.

Category : Miks just Osmussaar